Inhoudsopgave

In het Handboek ASP.NET Core 3.1 maakt u kennis met ASP.NET Core en de verwante frameworks zoals Entity Framework Core en Identity. De zeventien hoofdstukken loodsen u langs de basisbeginselen zoals het programmeren in C# en object georienteerd programmeren via het fundament van ASP.NET Core naar specifieke applicatiemodellen zoals Razor Pages, MVC en het nieuwe Blazor.

De hoofdstukken zijn grofweg in vier categorieen te verdelen:

  1. Inleiding en voorkennis
  2. De basis van ASP.NET Core
  3. Voorbij de basis
  4. Tot slot

Het onderstaande overzicht geeft u een idee van de hoofdstukken en hun inhoud.

Inleiding en voorkennis

Hoofdstuk 1: Kennismaken met ASP.NET Core 3.1

In dit hoofdstuk leert u wat ASP.NET Core is en hoe het is ontstaan en maakt u een zeer eenvoudige ASP.NET Core-webtoepassing.

Hoofdstuk 2: C# in een notendop

Hier leert u de structuur van een C#-programma kennen en fouten in deze structuur te herkennen. Tevens maakt U maakt zich de belangrijkste onderdelen van de taal eigen. Naast de theorie leert u in verschillende oefeningen actief werken met methodes,
variabelen, verzamelingen, lussen en condities.

Hoofdstuk 3: Objectgeoriënteerd programmeren

Dit hoofdstuk laat u zien hoe objectgeoriënteerd programmeren ontstaan is en welke objectgeoriënteerde mogelijkheden C# kent. U leert zelf objectgeoriënteerde code ontwerpen en schrijven.

De basis van ASP.NET Core

Hoofdstuk 4: ASP.NET Core-toepassingen

In dit hoofdstuk ontdekt u welke applicatiemodellen ASP.NET Core ondersteunt en welke onderliggende technieken u bij het ontwikkelen van webtoepassingen tegenkomt. Verder komt de dotnet-commandoregelinterface aan bod en leert u hoe een ASP.NET Core-toepassing opgebouwd is en hoe u zelf onderdelen kunt toevoegen.

Hoofdstuk 5: Razor-pagina's

Hier leert u wat Razor-pagina’s zijn en hoe ze zijn opgebouwd. Daarnaast wordt besproken uit welke onderdelen een webtoepassing met Razor-pagina’s bestaat en hoe u er zelf mee kunt werken. Tot slot leert u hoe de Razor-syntaxis eruitziet en hoe u deze zelf toepast.

Hoofdstuk 6: Routering in Razor-pagina's

U leert in dit hoofdstuk wat routering is, hoe de standaard routes worden bepaald en hoe u zelf routes kunt aanmaken. Ook ontdekt u hoe u routes kunt gebruiken om uw pagina’s van invoer te voorzien en hoe u kunt beperken welke waarden in een route kunnen voorkomen.

Hoofdstuk 7: Razor-paginamodel

Dit hoofdstuk behandelt het paginamodel. U leert hoe u zelf een paginamodel kunt maken en hoe u ermee kunt werken, wat een action result is, wat ViewData is en wanneer u hier gebruik van maakt. U leert ook hoe u gegevens aan het model kunt koppelen.

Hoofdstuk 8: Taghelpers

In dit hoofdstuk maakt u kennis met taghelpers; u leert wat een taghelper is, hoe u taghelpers inschakelt en hoe u ze gebruikt. De ingebouwde taghelpers komen aanbod en u leert hoe u zelf taghelpers ontwikkelt.

Hoofdstuk 9: Formulieren en gegevensvalidatie

Het werken met formulieren staast centraal in dit hoofdstuk. U leert hoe een formulier is opgebouwd, met welke methode u de weergave van formuliervelden kunt beïnvloeden, hoe u op verschillende manieren gebruikersinvoer kunt beperken en hoe u bestanden kunt uploaden en verwerken.

Hoofdstuk 10: Single-page applications

Dit hoofdstuk leert u wat een single-page application is, welke single-page applications u met ASP.NET Core kunt maken en hoe u deze kunt maken.

Voorbij de basis

Hoofdstuk 11: Full-stack met C#: Blazor

Het gloednieuwe Blazor-framework wordt in dit hoofdstuk behandeld. U leert wat Blazor, hoe een Blazor-project is opgebouwd, Wat Razor-componenten zijn en hoe u die zelf kunt maken. Tevens komt routering en navigatie aan bod en leert u hoe formulieren worden verwerkt.

Hoofdstuk 12: ASP.NET Core MVC

In dit hoofdstuk leert u wat MVC is, uit welke onderdelen MVC bestaat en wat de rol van die onderdelen is. Uiteraard leert u ook hoe een MVC-project opgezet is en hoe u zelf een MVC-project maakt.

Hoofdstuk 13: Services

Hier leert u wat services zijn. De verschillen tussen REST en gRPC komen aan bod. U leert tevens hoe u een RESTful service opzet en gebruikt en hoe u een gRPC-service opzet en gebruikt.

Hoofdstuk 14: Werken met databases

Voor het werken met databases, leert u in dit hoofdstuk wat Entity Framework Core is. Zo ontdekt u hoe u een model kunt maken en bijwerken, hoe u gegevens opslaat in de database en hoe u gegevens opvraagt, aanpast en verwijdert

Hoofdstuk 15: Toegangsbeveiliging met ASP.NET Core Indentity

In dit hooddstuk maakt u kennis met ASP.NET Core Indentity. U leert hoe u een nieuwe webtoepassing met ASP.NET Core Indentity maakt, hoe u de weergave van ASP.NET Core Indentity kunt aanpassen en hoe u pagina’s kunt afschermen zodat alleen geauthentiseerde gebruikers toegang hebben.

Tot slot

Hoofdstuk 16: Foutopsporing

Dit hoofdstuk behandelt foutopsporing. Hier leert u hoe u fouten tot op zekere hoogte kunt voorkomen en welk soorten fouten er zijn. Het verzamelen van informatie voor het opsporen van de oorzaken achter fouten komt aan bod. U leert ook hoe u onderzoekt wat er daadwerkelijk in de code gebeurt.

Hoofdstuk 17: Publicatie

Dit hoofdstuk laat zien hoe u een ASP.NET-toepassing publiceert naar IIS.


Koop het boek

Handboek ASP.NET Core 3.1
Michiel de Rond
ISBN 978-94-6356-162-4
Paperback, 458 pagina's, € 39,99
Van Duuren Media, 2020